Hur är det att jobba på en larmcentral?

Att arbeta på en larmcentral hos polisen eller inom vården, innebär att du kommer ha den allra första kontakten med personen som behöver hjälp. Detta innebär att du behöver besitta vissa egenskaper för att du ska kunna hantera olika typer av larm. Bland annat behöver du vara stresstålig, lugn och veta hur du ska hantera olika människor i olika sinnesstämningar. De kan vara lugna, arga eller rädda och det är viktigt att du har fått rätt träning för att kunna veta vad du ska säga och hur du ska kunna lugna personen du samtalar med.

Men att jobba på en larmcentral är också mycket givande. Du får hjälpa personer och arbetet kommer därför kännas väldigt givande. Så här är det att jobba på en larmcentral!

Utbildning ges av arbetsgivaren

Då arbetet på en SOS-central innebär att du ständigt måste vara förberedd på att allvarliga nödsituationer ska inträffa, krävs det att du besitter rätt kunskap för att kunna hantera dessa situationer på rätt sätt. Därför kommer du att utbildas internt av din arbetsgivare och får också genomgå flera tester som kommer att mäta hur stresstålig du är, hur du hanterar olika situationer, hur snabb du är och hur du löser problematik. Allt detta kommer nämligen att ha avgörande betydelse, när du väl måste hantera en nödsituation på riktigt.

Hur ser arbetsplatsen ut?

I Sverige finns det 16 olika larmcentraler som är utspridda över hela landet. Du kommer att vara stationerad på någon av dessa och kommer att jobba tätt inpå andra larmoperatörer. Detta är viktigt för att ni ska kunna stötta varandra i svåra situationer.